Strona główna
Doświadczenie zawodowe
Wiedza specjalistyczna
Zakres działalności
Kontakt
 


Przedmiotem działalności KBR Urszula Piszczorowicz jest:

- badania sprawozdań finansowych,

- przeglądy i analiza ksiąg rachunkowych,

- ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe,

- prowadzenie ksiąg rachunkowych, książek przychodów i rozchodów, ryczałtu,

- doradztwo podatkowe,

- badanie planów przekształcenia i połączeń podmiotów gospodarczych,

- inne usługi przewidziane standardami rewizji finansowej.

 
Top