Strona główna
Doświadczenie zawodowe
Wiedza specjalistyczna
Zakres działalności
Kontakt
 


Przedmiotem działalności KBR Urszula Piszczorowicz jest:

- wykonywanie czynności rewizji finansowej,

- usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,

- doradztwo podatkowe,

- prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,

- działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków,

- wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,

- świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,

- świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

 
Top